De succesformule van samenwerken

11 oktober 2018

‘Vind je het niet vervelend dat je geen collega’s meer hebt?’ Sinds enkele maanden werk ik helemaal voor mezelf en krijg ik deze vraag regelmatig. Al langer werkte ik gedeeltelijk zelfstandig, maar ik had daarnaast een vast dienstverband, verzekerd van inkomen en verzekerd van collega’s. Collega’s met wie ik kon sparren, die ik de schuld kon geven als iets fout ging, collega’s die inspireerden, irriteerden, van en mét wie ik leerde.

Zzp’ers

Nu ‘ben ik’ een eenmanszaak zoals dat zo mooi heet. Zelfstandig zonder personeel en dus inderdaad alleen. Geen baas, geen secretaresse, geen collega’s. Met deze status behoor ik alsnog tot een groep, een hele grote groep zelfs. Er zijn op dit moment ruim een miljoen zzp’ers in Nederland. Origineel ben ik dus niet. Met mij kiezen velen er blijkbaar voor om te werken zonder collega’s, ervan uitgaande dat dit voor het merendeel van deze groep een bewuste keuze is.

Nee, ik vind het niet vervelend dat ik geen collega’s meer heb. Sterker, het voelt als een bevrijding dat ik geen collega’s meer heb. Dat ik dit zo ervaar, duidt erop dat ik al enige tijd weinig emotioneel betrokken was bij de baan en de collega’s die ik had. Dat was ook zo. Hoe leuk en aardig ik mijn collega’s ook vond (en dat vond ik echt!), ik zag hen te weinig.

De perfecte werkomstandigheden

Onderzoek wijst uit dat werknemers meer betrokken zijn bij hun baan als zij (enkelen van) hun collega’s als vrienden beschouwen. Ik kan dit beamen. Ik heb lange tijd met een aantal van mijn vrienden mogen samenwerken. Dat was de beste tijd uit mijn carrière tot nu toe. Samenwerken met mensen die je volledig vertrouwt en bij wie je je compleet thuis voelt, is het beste wat er is. Het voelde niet als werk, er school niets plichtmatigs in. We deden iets dat we geweldig vonden en mochten dat samen doen. We hadden geen flexplekken in een kantoortuin, maar werkten in kleine teams op kamers waarin we ongestoord met elkaar konden praten. Onze leidinggevende gaf richting maar liet ons daarnaast volledig ons ding doen. Er was vertrouwen, en dat bleek terecht. Het werkte. De omstandigheden waren perfect.

Het belang van echt contact

Goed, dit was enige tijd geleden en ik idealiseer het nu vast. Mijn herinnering wordt echter door alles wat ik lees over productiviteit, leiderschap en werkgenot bevestigd. Het doel van samenwerken is dat je dingen bereikt die je in je eentje niet zou kunnen bereiken. Daarvoor is het noodzakelijk dat je goed contact hebt met de mensen met wie je samenwerkt, dat je elkaar ongeveinsd respecteert en vertrouwt. Echt contact ontstaat niet tijdens vergaderingen. Echt contact ontstaat door het delen van wel en wee. Het leidt ertoe dat je elkaar daadwerkelijk leert kennen, dat je begaan bent met elkaar. Dat laatste vormt de essentie voor goede samenwerking.

Door de prestaties die ik en mijn collega’s destijds leverden kon de organisatie groeien. Ons team groeide uit haar jasje. Onze vertrouwde kamers werden verruild voor onpersoonlijke kantoortuinen waarin we niet meer ongestoord met elkaar konden praten. Het ‘nieuwe werken’ werd ingevoerd en steeds meer mensen werkten vaker thuis. Niet je aanwezigheid telde, maar je resultaat. Het leek perfect, maar stukje bij beetje deed het onze succesformule de das om.

Als het contact dat je hebt met collega’s onvoldoende echt contact is, dan kost het meer energie dan het oplevert. Geef je dat op, dan voelt het blijkbaar als een bevrijding. Dat is ook een heel prettig gevoel, een nieuwe bron van energie. Ik zal het nu helemaal zelf moeten doen, enkel mezelf de schuld kunnen geven als iets fout gaat. Dan moet ik daarnaast maar iets vaker mijn vrienden opzoeken om te sparren, geïnspireerd en geïrriteerd te raken. Ook niet vervelend.

Wat werkt het best?

Ik red het voorlopig wel even in mijn eentje, net zoals de rest van de grote groep zzp’ers. Het merendeel van werkend Nederland heeft echter nog wel het genoegen met collega’s te mogen samenwerken. Wat werkt hierbij het best? Alle vier de schrijvers van de hieronder genoemde boeken benadrukken met klem hoe belangrijk vertrouwen en contact op het werk is. Charles Duhigg onderstreept psychologische veiligheid als voorwaarde voor productiviteit en succes. Simon Sinek roept leiders op zich in te spannen om mensen bij elkaar te brengen. Karol Scott breekt een lans voor oprechtheid in het contact op het werk en Ben Tiggelaar stelt treffend dat je je collega’s vooral moet zien als mensen.

Bronnen

Duhigg, C. (2016). Slimmer sneller beter: Het geheim van productiviteit thuis en op het werk. Ambo | Anthos.

Sinek, S. (2014). Leaders eat last: why some teams pull together and others don’t. Penguin.

Scott, K. (2017). Radical Candor: How to Get What You Want by Saying What You Mean. Pan Macmillan.

Tiggelaar, B. (2016). Mooi werk. Stichting collectieve propaganda van het Nederlandse boek.